Adatvédelmi nyilatkozat

A(z) SZŰCS APRÓCIKK BARKÁCS KFT. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a nem regisztrált és regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 


Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a  webáruházban kezelt nem regisztrált és regisztrált felhasználók személyes adatait. 


Az adatkezelő címe: 6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 50.

Az adatkezelő elérhetősége: info@szucsaprocikk.hu, +36 77 428 138


Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: nem regisztrált és regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: nem regisztrált és regisztrált felhasználók által a vásárlás és/vagy a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok, úgy mint:

  • Név
  • Elérhetőség (telefon, email),
  • Szállítási cím,
  • Számlázási cím 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 


Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

  • Adatkezelő kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
  • Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.


Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 365 napon belül törlésre kerülnek. 


A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél a:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
  • személyes adatainak helyesbítését, 
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását. 


A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.


Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 


Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 


Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 


A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár.